Sobota 28.5.2022
sk
Viliam
cz
Vilém, Viliam

Ko­niec roka sa už pri­ro­dzene spája s hod­no­te­ním všet­kého, čo sa po­čas neho udialo. Bi­lan­co­va­nie ne­ob­chá­dza ani veľké spo­loč­nosti a tak si Go­ogle, ako každý rok, pre jed­not­livé kra­jiny pri­pra­vil kom­plexný reb­rí­ček toho, čo ich naj­viac zau­jí­malo.

Zo­znamy Google Trends sú za­lo­žené na hľa­da­ných vý­ra­zoch, ktoré boli v tomto roku naj­nav­šte­vo­va­nej­šie. Naj­viac sme pro­stred­níc­tvom Go­ogle tento rok vy­hľa­dá­vali in­for­má­cie spo­jené s politikou či s odchodom legendárneho Karla Gotta.

Google
Google

Takto vyzerajú svetové trendy roka 2019

Google
Google
Google

 

Keby si chcel ve­dieť, čo go­og­lili naj­viac iné národy, všetky rebríčky náj­deš TU.

Zdroj: google.com


Tagy:

Ako hodnotíš tento článok?

Pridaj svoj komentár

Komentáre 0

Vitaj na stránke EMEFKA

Posúvaj prostom doľava alebo doprava a objav viac

Práve sa deje

Klikni a uvidíš aké máme novinky

Domov
Hľadať
TOP
Anketa dňa
Trending
Práve sa deje
Mám záujem o spoluprácu

  *dané pole je potrebné vyplniť

  Tip na článok

   Formáty: .jpg, .png
   Veľkosť max 15mb
   V prípade väčšej prílohy pripojte do tela správy link na wetransfer
   *dané pole je potrebné vyplniť

   Nahlásiť chybu na stránke

    Formáty: .jpg, .png
    Veľkosť max 5mb
    *dané pole je potrebné vyplniť